Disclaimer

Hoewel Van de Ven Bouw- en Ontwikkeling deze website met grote zorg heeft samengesteld, kunnen aan de informatie en afbeeldingen geen rechten worden ontleend. Omdat de documentatie voorafgaand aan de bouw van het project is samengesteld en de ontwikkeling van het project een dynamisch proces is, kan de informatie van deze website aan verandering onderhevig zijn.

De getoonde illustraties zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld voor de toekomstige sfeer en uitstraling van Parck Kaatsheuvel. Deze zijn niet bindend voor het definitieve eindresultaat. Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van de Ven Bouw en ontwikkeling worden gepubliceerd, verveelvoudigd of verspreid.